Pequeño Larousse Ilustrado

  • Setembre 2013
  • UX / Disseny / Front-end / Back-end

La editorial Larousse va confiar en nosaltres per passar la seva obra Pequeño Larousse Ilustrado Online a la web i per desenvolupar un sistema que els permet gestionar els continguts del diccionari en papel i en web.


Centrat en el buscador

El menú desapareix de la part superior per centrar tota la atenció en el quadre de cerques. El sistema disposa d'una cerca assistida amb possibilitat d'ampliar-la

Implementació de solr

Pel motor de cerques implementem un solució amb Solr que permet actualitzar i indexar continguts en temps real.

Administració del diccionari

S'integra l'administrador Solr amb el administrador de continguts per facilitar la gestió del diccionari. El sistema permet mantenir els continguts de la enciclopèdia en paper i en web.