cs novotest

  • Novembre 2014
  • UX / Disseny / Wordpress

L'objectiu d'aquesta web és que els usuaris reconeguin de forma més fàcil la activitat de la empresa, els serveis que ofereix i els beneficis que s'obtenen. Dintre del projecte s'inclou el redisseny del logo i la gestió d'events.

Disseny adaptatiu

Implementem el mateix disseny per tots els dispositius amb la finalitat que el usuaris puguin reconèixer i consultar la web en qualsevol d'ells.

Arquitectura de la informació

A partir del briefing del client i la informació rebuda dels usuaris, es proposa al client un canvi de la estructura de dades per què s'adapti a les noves necessitats. Es defineixen categories de productes per agrupar-les per tipologies.